Eros, Thanatos, Lolita, Sysiphe et tous ceux là…

Eros & Thanatos - Lolita & Sysiphe - avril 09